Pigmenterad kvartssand tillverkas av vår leverantör med hjälp av högkvalitativa hartsbeläggningssystem med pigment som valts ut specifikt för sina stabila egenskaper.

Pigmentering av kvartssand ger ett stort utbud av färger samtidigt som dess grundläggande funktionella egenskaper bibehålls. Skräddarsydda färger kan tillverkas på beställning (minimum kvantitet gäller).

Vår leverantörs process för pigmentering av kvartssand tar hänsyn till ett antal fina detaljer för att säkerställa att det fungerar som avsett, t.ex. partikelns form och storlek samt skillnaden i egenskaper när de är torra och när de introduceras i olika hartssystem.

Ursprung: England

Kornstorlek 0,4-0,8 mm,0,7-1,2 mm