Mineraler med hög friktion

Telefon: 0513 - 659 310

Emery

Emery är ett extremt hårt, naturligt mineral som bearbetas specifikt för halkfria och halkskyddande system, till exempel:

  • bro däck och vägar
  • järnvägsplattformar och gångbroar
  • industriella golv
  • parkeringsramper

0,5-1,0 mm
0,8-1,7 mm
1,0-3,0 mm
3,0-5,0 mm

Levereras i 25 kg säck på pall alternativt bigbag.

Ursprung Turkiet, bearbetat i UK

Tekniskt datablad 0,5-1,0 mm
Tekniskt datablad 0,8-1,7 mm
Tekniskt datablad 1,0-3,0 mm
Tekniskt datablad 3,0-5,0 mm

SB:72

SB:72 är ett extremt hårt, naturligt mineral som bearbetas specifikt för halkfria och halkskyddande system, till exempel:

  • bro däck och vägar
  • järnvägsplattformar och gångbroar
  • industriella golv
  • parkeringsramper

0,5-1,0 mm
1,0-3,0 mm
3,0-5,0 mm

Levereras i 25 kg säck på pall alternativt bigbag.

Ursprung UK

Tekniskt datablad 0,5-1,0 mm
Tekniskt datablad 1,0-3,0 mm
Tekniskt datablad 3,0-5,0 mm

Bauxite Guyanan

Bauxit är ett naturligt, mycket hårt mineral som främst används i vägsystem för dess högfriktions- och halkskyddande egenskaper. Dess hårdhet är också fördelaktig i industriella golvapplikationer där ett mycket hårt och långvarigt mineral krävs för att ge hög friktion, anti-halk system.

0,5-0,9 mm
0,9-1,4 mm
1,0-3,0 mm

Levereras i 25 kg säck på pall alternativt bigbag.

Ursprung Guyana, bearbetat i UK

Tekniskt datablad 0,5-0,9 mm
Tekniskt datablad 0,9-1,4 mm
Tekniskt datablad 1,0-3,0 mm

Bauxite Chinese Buff

1,0-3,0 mm

25 kg säck säck på pall alternativt bigbag.

Ursprung Kina, bearbetat i UK

Tekniskt datablad »