Tumlad svensk grå granit

Kvartssand

Bauxit/Emery/SB

Isgrus 2-5 mm

Pärlgrå dolomit

Grå tumlad kalksten

Nyhet i lager – fogsand 0-2 mm

Nyhet i lager, Isgrus 2-5 mm

Annonsering tidningen RUM

Nummer 11 och 12